133 – Hreppsnefnd

Skorradalshreppur

Hreppsnefnd Skorradalshrepps
Fundur nr. 133

fimmtudaginn 13. júní 2019 kl.20:30, hélt hreppsnefnd Skorradalshrepps fund á Hvanneyri. Þessir sátu fundinn: Pétur Davíðsson, Jón E. Einarsson, Árni Hjörleifsson, Sigrún Guttormsdóttir Þormar og Ástríður Guðmundsdóttir.

Fundargerð ritaði:

Pétur Davíðsson, hreppsnefndarmaður.

Þetta gerðist:

Almenn mál

1.

Þjónusta Motusar ehf.- Mál nr. 1906001

Sveinn Óskar Hafliðason mætir á fundinn

Sveinn fór þjónustu Motusar ehf við innheimtu reikninga og gjalda sveitarfélagsins.

Óskaði eftir að gera greiningu á innheimtu sveitarfélagins. Samþykkt að skoða það á næsta fundi.

2.

Gjalddagar fasteignagjalda 2019- Mál nr. 1906006

Tillaga PD um að verði einn gjalddagi undir 50.000 og 3 gjalddagar yfir 50.000 kr. Fyrsti gjalddagi verði 15. ágúst, 15. september og 15. október.

Það samþykkt.

3.

Útivistarsvæði við frístundarbyggðir.- Mál nr. 1903004

Lagt fram erindi frá formanni sumarhúsafélagins í Fitjahlíð.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

Í samræmi við bókun á fundi hreppsnefndar þann 10. apríl s.l. er erindinu hafnað.

Samþykkt.

4.

Ljósleiðari í Skorradal- Mál nr. 1602003

PD fór yfir stöðu ljósleiðaraverkefni Ljóspunkt ehf.

PD fór yfir stöðuna. Búið er að tengja einn notanda. Sá notandi var tengdur 12. apríl s.l. Fleiri tengjast á næstum dögum.

5.

Kaldavatnsmál í Indriðastðahverfinu.- Mál nr. 1906002

Lagt fram erindi frá sumarhúsfélaginu vegna stöðu mála vatnsveitumála.

Bréfið lagt fram og sveitarfélagið hefur ekki aðkomu að málinu.

6.

Slökkviliðsmál- Mál nr. 1905008

Undanfarnar vikur hefur ekki rignt í Skorradal, eða síðan 14. maí s.l.

Oddviti lagði fram eftirfarandi bókun í tengslum við brunavarnir.

„Vegna langvarandi þurrka hefur formaður almannavernarnefndar á Vesturlandi lýst yfir óvissustigi vegna hættu á gróðueldum á Vesturlandi. Þá hefur viðbragðsáætlun vegna hættu á gróðureldum í Skorradal verið virkjuð.

Vegna stöðugrar eldhættu, sem skapast í Skorradalnum í mikilli þurrkatíð, telur hreppsefnd Skorradalshrepps nauðsyn á að allir leggist á eitt í því, að reyna að koma í veg fyrir bruna, með stöðugum ábendingum og áróðri.

Skorradalshreppur er með samning við Borgarbyggð, um brunavarnir og tekur þátt hluttfalslega þátt í rekstri slökkviliðs Borgarbyggðar, auk þess að leggja til slökkviliðsbíl sem sveitarfélagið á.

Mikil þörf er á því að slökkviliðið sé vel mannað og búið góðum tækjum og búnaði, sem kemur að gagni í eldsvoðum.“

Bókunin samþykkt.

7.

Viðbúnaðarstig vegna eldhættu.- Mál nr. 1906003

Lögreglustjóri lýsti yfir óvissustigi í Skorradal s.l. mánudag.

Í tengslum við viðbúnaðarstig verður æfing hjá Slökkviliði Borgarbyggðar annað kvöld. Sveitarstjórn boðuð að fylgjast með henni. Sveitarstjórn samþykkir að færa mönnum veitingar að æfingu lokinni.

8.

Skönnunarmál- Mál nr. 1906004

Skönnun gagna

Skönnunarmál rædd og oddvita falið að vinna málið áfram.

9.

Erindi frá samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu.- Mál nr. 1906005

Óskað er eftir umsögn um grænbók um sveitarstjórnarstigið.

Oddviti lagði greinargerð sína sem hann sendir í sínu nafni til ráðuneytisins.

10.

Ársreikningur 2018- Mál nr. 1906010

Ársreikningur 2018 er í endurskoðun hjá KPMG í Borgarnesi.

Í tengslum við endurskoðun samþykkir hreppsnefnd að inneign aðalssjóðs hjá eignasjóði gangi upp í skuldabréf eignasjóðs við aðalsjóðs vegna ársins 2018.

11.

Verksamningur við PD- Mál nr. 1905005

PD lagði fram drög að nýjum verksamningi á milli Skorradalshrepps og félags PD Grund ehf.

Farið var yfir samning sem upphaflega var gerður við PD árið 1996 og breytt 2003.

Ný samningur samþykktur með áorðnum breytingum.

PD vék af fundi við afgreiðslu málsins.

12.

Tilboð frá KPMG hf.- Mál nr. 1906011

Tilboð frá KPMG vegna bókunar bókhalds.

Lagt KPMG frá 27. desember s.l. lagt fram og oddvita falið að ganga frá samningi við KPMG hf., samkvæmt tilboði og hann verði síðan lagður fram á næsta fundi, til afgreiðslu.

13.

Kjör oddvita- Mál nr. 1906007

Frestað til næsta fundar.

14.

Kjör varaoddvita- Mál nr. 1906008

Frestað til næsta fundar.

Fundargerðir til staðfestingar

15.

Skipulags- og byggingarnefnd – 125- Mál nr. 1905003F

Lögð fram fundargerð frá 4. júní s.l.

Fundargerðin samþykkt í öllum 4 liðunum.

15.1

1704004 – Hreinsun á inntakslóni, framkvæmdaleyfi

15.2

1905013 – Örnefni-leiðbeiningar

15.3

1902001F – Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa – 51

15.4

1905001F – Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa – 52

Skipulagsmál

16.

Dagverðarnes, svæði 5, lóðir 58-61, deiliskipulag- Mál nr. 1902004

Tillaga deiliskipulags fjögurra frístundalóða Dagverðarness 58, 59, 60 og 61 á svæði 5 var auglýst sbr. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 4. mars til og með 15. apríl 2019. Engar athugasemdir bárust við tillögunni. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að tillaga deiliskipulags verði samþykkt sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br. og að samþykkt deiliskipulag verði sent Skipulagsstofnun og birt auglýsing um samþykkt deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda sbr. 42. gr. ofangreindra laga að undangenginni yfirferð Skipulagsstofunar.

Hreppsnefnd samþykkir deiliskipulag fjögurra frístundalóða Dagverðarness 58, 59, 60 og 61, á svæði 5, sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br. og að birt verði auglýsing um samþykkt deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda, að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

Fleira ekki gert.
Fundi slitið kl.

01:45.