43 – Hreppsnefnd

Skorradalshreppur

Hreppsnefnd Skorradalshrepps

Miðvikudaginn 20. júní 2012 kl. 20:30, hélt hreppsnefnd Skorradalshrepps fund á Hvanneyri. Þessir sátu fundinn:

Davíð Pétursson, S. Fjóla Benediktsdóttir, Guðrún Guðmundsdóttir, Pétur Davíðsson og K. Hulda Guðmundsdóttir.

Fundarritari var Fjóla Benediktsdóttir, varaoddviti.

Þetta gerðist:

Almenn mál

1

Ársreikningur SSV 2011 – Mál nr. 1204015

Lagður fram.

2

Ársskýrsla v. þjónusta við fatlaða á Vesturlandi 2012 – Mál nr. 1205018

Lögð fram.

3

Dagur íslenskrar náttúru 16.sept 2012 – Mál nr. 1205013

Erindinu vísað til umhverfisnefndar.

4

Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2012. Rekstraryfirlit jan-apríl 2012 hjá Faxaflóahöfnum sf. – Mál nr. 1205007

Lögð fram.

5

Erindi frá aðalfundi BV þar sem skorað er á ríki og sveitarfélög að auka framlög til minka- og refaveiða – Mál nr. 1204009

Sveitarfélagið hefur ekki haft neinn kvóta á minka- og refaveiðum í sveitarfélaginu og tekur undir erindi Búnaðarsamtaka Vesturlands.

6

Hreppsrétt – Mál nr. 1203008

Samkomulag náðist við eiganda Horns að heimila að Hreppsrétt verði færð að Horni og þar verði byggð ný skilarétt fyrir fjallskiladeild Hreppsréttar. Samþykkt að nafninu verði breytt í Hornsrétt. Skipað hefur verið í fjallskilanefnd Hornsréttar og hana skipa Jón Eiríkur Einarsson, Jóhannes Guðjónsson og sveitarstjórn Borgarbyggðar skipar fulltrúa sinn í nefndina. Nefndinni er falið að búa til starfsreglur nefndarinnar sem síðan verða lagðar fyrir hreppsnefndir til samþykktar einnig nefndinni falið að sjá um að sækja um framkvæmdar og skipulagsleyfi fyrir réttina og sjái um byggingu hennar. Jóni er falið að boða nefndina saman þegar nefndin er fullskipuð.

7

Hvetjum til samveru fjölskyldunnar í sumar – Mál nr. 1205019

Bréfið lagt fram.

8

Íbúaskrá2011 – Mál nr. 1204017

Lögð fram íbúaskrá fyrir árið 2011

Samkvæmt íbúaskrá eru 66 íbúar skráðir 1.desember 2011

9

Ljósleiðarakerfi – Mál nr. 1204014

Samþykkt að taka tilboði Eflu hf. í gerð forhönnunar- og kostnaðarmats. KHG og GJG sátu hjá við afgreiðsluna.

10

One – Skorradalshreppur – NÝTT kerfi, Ný útgáfa í SQL- Yfirfærsla/gagnaflutningur úr Gamla í Nýja – Mál nr. 1204016

Búið er að uppfæra kerfið og reynist það vel.

11

Ósk um að gera tilboð í snjómokstur í sveitarfélaginu. – Mál nr. 1204012

Erindi frá Tryggva Val Sæmundssyni.

Huldu falið að kanna hvernig snjómokstri er háttað í nágrannasveitarfélögum og koma með mótaða tillögu að snjómokstri fyrir næsta fund hreppsnefndar. Málinu frestað.

12

Faxaflóahafnir sf. – nýr sameignasamningur – Mál nr. 1203033

Lagður fram

13

Staðfesting á útsvarprósentu við álagningu 2012 – Mál nr. 1204008

Staðfesting á útsvarsprósentu við álagningu 2012 á tekjur ársins 2011

14

Styrkbeiðni v/verkefnisins Eyðibýli á Íslandi. – Mál nr. 1205009

Óskað er eftir þátttöku sveitarfélagsins í verkefninu Eyðibýli á Íslandi með fjárstuðningi að upphæð 50.000 kr.

Stuðningurinn verður í formi húsnæðis og aðgangs að gögnum. Huldu falið að hafa samband við hópinn.

15

Svar við styrkumsókn um menningarsmiðju í fram-Skorradal – Mál nr. 1205010

Lagt fram

16

Tímabundin breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga – Mál nr. 1204011

Erindið lagt fram.

17

Kynnt beiðni frá Borgarbyggð þar sem sveitarfélagið óskar eftir útgáfu markaskráa verði frestað þar til ný fjallskilareglugerð er tilbúin – Mál nr. 1205017

Skorradalshreppur styður ekki þá beiðni þar sem útgáfa markaskráa er lögbundin á landsvísu.

18

Viðbragðsáætlun sveitarfélagsins vegna gróðurelda í dalnum – Mál nr. 1206005

Teknar fyrir tillögur sem beint var til sveitastjórnar fundinum sem var 14.júni sl.

Huldu falið að útbúa minnisblað út frá umræðum fundarins sem tekið verður fyrir á næsta hreppsnefndarfundi.

19

Kjörskrá til forsetakosninga 30.júní 2012 – Mál nr. 1206007

Á kjörskrá eru 52. Kjörskrá lögð fram hún yfirfarin og samþykkt.

20

Skólakstur – Mál nr. 1205016

Framlagður tölvupóstur frá Eiríki Ólafssyni hjá Borgarbyggð frá 9. maí s.l. með drögum að útboðslýsingu vegna skólaakturs.

Fjólu falið að ræða við Borgarbyggð hvernig hlutur Skorradalshrepps er reiknaður út í skólaakstrinum.

21

Launamál Sveitarfélagsins – Mál nr. 1206008

Oddviti lagði fram að laun yrði 15% lægri árið 2012 miðað við samþykkt frá 2008

Samþykkt

22

Fornleifaskráning á sex bæjarhólum. – Mál nr. 1206009

Lögð fram skýrsla um fornleifakönnun á sex bæjarhólum og reikningur.

Almenn mál – umsagnir og vísanir

23

Til umsagnar – 727. mál frá atvinnuveganefnd Alþingis – Mál nr. 1204019

Atvinnuveganefnd Alþingis sendir til umsagnar tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, 727. mál.

Erindið lagt fram.

Fundargerðir til staðfestingar

24

10.fundargerð um sameiningu þriggja fjallskilasamþykkta – Mál nr. 1204018

Lögð fram

Afgreiðslu frestað þar sem vantar fylgigögn.

Fundargerðir til kynningar

25

Hreppsnefnd – 41 – Mál nr. 1204001F

Lögð fram.

26

6.aðalfundur Menningarráðs Vesturlands – Mál nr. 1205011

Lögð fram

27

64,65,66 fundargerðir Menningarráðs Vesturlands – Mál nr. 1205012

Lögð fram.

28

Aðalfundargerð 2012-skyrsla formannsins-skýrsla HeV og ársreikningur 2011 – Mál nr. 1205014

Lagt fram.

29

Fundargerð 796. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – Mál nr. 1205015

Lögð fram

30

Fundargerð nr. 797 hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga – Mál nr. 1205014

Lögð fram.

31

Fundur nr.98 hjá Faxaflóahöfnum sf. – Mál nr. 1205006

Lögð fram fundargerð nr. 98 hjá Faxaflóahöfnum sf.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl.

1:10.