Til bakaPrenta
Hreppsnefnd - 188

Haldinn á Hvanneyri,
18.10.2023 og hófst hann kl. 17:00
Fundinn sátu: Pétur Davíðsson Hreppsnefndarmaður,
Jón E. Einarsson Hreppsnefndarmaður,
Guðný Elíasdóttir Hreppsnefndarmaður,
Óli Rúnar Ástþórsson Hreppsnefndarmaður,
Kristín Jónsdóttir Hreppsnefndarmaður,
Fundargerð ritaði: Pétur Davíðsson, hreppsnefndarmaður


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 2310007 - Styrkvegurinn Bakkakot-Stóra Drageyri
Sótt var um í styrkvegasjóð s.l. vetur. Styrkvegasjóður Vegargerðarinnar samþykkti 1 milljónar styrk til styrkvegagerðar.
Í framhaldi af því var lagður fram samningur við Hálstak ehf. vegna endurbóta á styrkvegi frá Bakkakoti að Stóru-Drageyri.

Samningurinn samþykktur og oddvita falið að undirrita hann.
KJ vék af fundi við afgreiðslu málsins.
2. 2310008 - Bréf frá eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaganna vegna ársreiknings 2022
Erindi dagsett 13. október 2023 frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga (EFS) þar sem bent er á að samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2022 uppfylli sveitarfélagið ekki lágmarksviðmið Eftirlitsnefndar. Einnig er bent á að frá og með ársbyrjun 2026 verði sveitarstjórnum óheimilt að víkja frá þessum skilyrðum og því er sveitarstjórnin hvött til að fara vel yfir fjárhagslegar forsendur sveitarfélagsins til að ná þessum lágmarksviðmiðum og hafa samband við EFS óski hún eftir upplýsingum eða leiðbeiningum.
Erindið lagt fram.
3. 2310010 - 6 mánaðauppgjör sveitarfélagsins 2023
Lagt fram.
PD fór yfir 6 mánaðauppgjörið.
4. 2310009 - Fjárhagsáætlun og gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Vesturlands
Lögð fram
Fjárhagsáætlun samþykkt og gjaldskrá lögð fram.
5. 2206017 - Kosning endurskoðanda sveitarfélagsins til eins árs.
Kosning endurskoðanda til 1 árs.
Oddvita falið að skoða málið fyrir næsta fund.
6. 2310011 - Umsögn innviðaráðuneytisins um álit sveitarstjórnar
Lögð fram umsögn Innviðarráðuneytisins um álit sveitarstjórnar á stöðu sveitarfélagsins, getu þess til að sinna lögbundnum verkefnum og þau tækifæri sem felast í mögulegum kostum sameiningar sveitarfélagsins við annað eða önnur sveitarfélög. Dagsett í september 2023
Lagt fram, umsögnin verður birt á heimasíðu sveitarfélagsins.
7. 2309008 - Sameiningarmál
Staða og stefna, niðurstaða vinnufundar sem haldinn var 10.október sl.
Farið yfir niðurstöður vinnufundar, miklar umræður urðu um málið.

GE, JEE og KJ leggja fram eftirfarandi bókun "Samþykkt að fela oddvita og varaoddvita að óska eftir samtali við sveitarstjórn Borgarbyggðar um mögulega útfærslu á sameiningarmöguleikum"

PD lagði til að einnig yrði óskað eftir samtali við Akranesskaupsstað og Hvalfjarðasveit um sameingingarmál.

ÓRÁ vill bóka eftirfarandi. "Finnst ekki tímabært strax að hefja viðræður um sameiningarmál"

Einnig lagði PD til að bókun meirihluta hreppsnefndar væri breytt að annar en varaoddviti hæfi samtal við Borgarbyggð sökum hugsanlegs vanhæfis. Varaoddviti telur sig ekki vanhæfan.

JEE, GE og KJ samþykkja sína tillögu.
PD og ÓRA hafna þeirri tillögu

Tillaga JEE, GE og KJ samþykkt með meirihluta hreppsnefndar.

8. 2310016 - Tæming rotþróa - verksamningur.
Lagður fram verksamningur um reglubundna tæmingu rotþróa í Skorradal
Fundargerðir til staðfestingar
9. 2310001F - Skipulags- og byggingarnefnd - 175
Lögð fram fundargerð frá 12. október s.l.
Fundargerðin samþykkt í öllum 8 liðum.
9.1. 2309005 - Hnitsetning lóðar, Dagverðarnes 44
Málinu var frestað á síðasta fundi nefndarinnar. Samkvæmt leiðbeiningum Skipulagsstofnunar þarf ekki að gera breytingu á deiliskipulagi ef að lóðablað er í fullu samræmi við afmörkun lóðar í deiliskipulagi. Að mati nefndarinnar er framlagt lóðablað í fullu samræmi við afmörkun lóðar í deiliskipulagi.
Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir framlagt lóðablað að því gefnu að samþykki aðliggjandi lóðarhafa og landeiganda liggi fyrir og uppdráttur uppfærður í samræmi við athugasemdir nefndarinnar. Byggingarfulltrúa falið að vinna málið áfram.
9.2. 2306003 - Endurskoðun stefnumörkunar skógræktar, breyting aðalskipulags
Nefndin hélt vinnufund um stefnumörkun varðandi skógrækt í aðalskipulagi.
Minnisblað vinnufundar skipulags- og byggingarnefndar lagt fram.
9.3. 2204006 - Stefnumörkun um bátaskýli og bátaaðstöðu við Skorradalsvatn, breyting aðalskipulags
Lýsing breytingar aðalskipulags var kynnt almenningi og öðrum hagsmunaaðilum sbr. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 í Morgunblaðinu þann 8.júlí 2022. Lýsingin lá frammi á skrifstofu og á heimasíðu sveitarfélagsins frá 11. júlí til 5. ágúst 2022. Einnig var opinn dagur á skrifstofu sveitarfélagsins þann 2. ágúst 2022 þar sem aðilar gátu kynnt sér efni lýsingarinnar. Ein ábending barst um efni lýsingarinnar og hefur verið brugðist við henni. Óskað var umsagnar hjá Skipulagsstofnun, Vegagerðinni, Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Skógræktinni og Veiðifélags Skorradalsvatns. Tekið hefur verið tillit til umsagna við framlagða tillögu breytingar aðalskipulags. Tillaga breytingar aðalskipulags framlögð til afgreiðslu.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að tillaga breytingar aðalskipulags Skorradalshrepps 2010-2022 er varðar stefnumörkun um bátaskýli og bátaaðstöðu við Skorradalsvatn verði kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s. br. með opnum degi á skrifstofu sveitarfélagsins og enn fremur verði tillagan kynnt sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur enn fremur til við hreppsnefnd að tillagan verði auglýst í Morgunblaðinu og á heimasíðu sveitarfélagsins sbr. 1. mgr. 31. sömu laga, að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar sbr. 3. mgr. 30.gr. sömu laga.
9.4. 2310001 - Fundur Skipulagsstofnunar með skipulagsfulltrúum
Skipulagsstofnun mun halda fund með skipulagsfulltrúum þann 20. október 2023.
Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að sækja fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins.
9.5. 2310004 - Hvítbók um skipulagsmál
Hvítbók um skipulagsmál ásamt umhverfisskýrslu er nú í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda.
Skipulagsfulltrúa falið að vinna umsögn í samræmi við umræður á fundinum.
9.6. 2206012 - Stóra Drageyri, óleyfisframkvæmd
Erindi barst frá lögreglustjóranum á Vesturlandi þar sem gerð var grein fyrir því að rannsókn á hluta málsins hefur verið hætt er varðar meint brot á skipulagslögum við flekkjun/plægingu og gróðursetningu skógarplantna í landi Stóru-Drageyrar og Bakkakots í Skorradal með vísan til 4. mgr. 52. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, þar sem ekki þykir grundvöllur til að halda henni áfram. Lögð hefur verið fram kæra til embættis ríkissaksóknara sbr. 6. mgr. 52. gr. sakamálalaga.
Erindi lögreglustjóra á Vesturlandi, rökstuðningur hans og kæra til embættis ríkissaksóknara lögð fram og kynnt.
9.7. 2206020 - Bakkakot, óleyfisframkvæmd
Erindi barst frá lögreglustjóranum á Vesturlandi þar sem gerð var grein fyrir því að rannsókn á hluta málsins hefur verið hætt er varðar meint brot á skipulagslögum við flekkjun/plægingu og gróðursetningu skógarplantna í landi Stóru-Drageyrar og Bakkakots í Skorradal með vísan til 4. mgr. 52. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, þar sem ekki þykir grundvöllur til að halda henni áfram. Lögð hefur verið fram kæra til embættis ríkissaksóknara sbr. 6. mgr. 52. gr. sakamálalaga.
Erindi lögreglustjóra á Vesturlandi, rökstuðningur hans og kæra til embættis ríkissaksóknara lögð fram og kynnt.
9.8. 2205001 - Holtavörðuheiðarlína 1, matsáætlun
Landsnet hf. hefur sent Skipulagsstofnun matsáætlun um framkvæmd Holtavörðuheiðarlínu 1, sbr. 21. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021 og var til kynningar frá 11. maí til 8. júní 2022 og álit Skipulagsstofnunar um matsáætlunina lá fyrir þann 21. júlí 2022. Nú er í kynningu viðbót við fyrrnefnda matsáætlun er varðar nýjan valkost, svokallaða Hallarmúlaleið. Línuleið hins nýja valkostar liggur frá Vatnshömrum um Stafholtstungur að Hallarmúla og þaðan upp á Grjótháls og er um 25 km löng. Óskað er eftir að hreppurinn gefi umsögn um þennan nýja valkost. Umsagnarfrestur rennur út þann 18.10.2023.
Nefndin felur skipulagsfulltrúa að senda inn umsögn í samræmi við umræður á fundinum.
Fundargerðir til kynningar
10. 2310014 - Fundargerð nr. 933-934 í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga
Lögð fram.
11. 2310013 - Fundargerð 185. fundar Heilbrigðisnefndar Vesturlands
Lögð fram.
12. 2310012 - Fundargerð Faxaflóahafna sf. nr.234-235
Lögð fram
Skipulagsmál
13. 2204006 - Stefnumörkun um bátaskýli og bátaaðstöðu við Skorradalsvatn, breyting aðalskipulags
Lýsing breytingar aðalskipulags var kynnt almenningi og öðrum hagsmunaaðilum sbr. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 í Morgunblaðinu þann 8.júlí 2022. Lýsingin lá frammi á skrifstofu og á heimasíðu sveitarfélagsins frá 11. júlí til 5. ágúst 2022. Einnig var opinn dagur á skrifstofu sveitarfélagsins þann 2. ágúst 2022 þar sem aðilar gátu kynnt sér efni lýsingarinnar. Ein ábending barst um efni lýsingarinnar og hefur verið brugðist við henni. Óskað var umsagnar hjá Skipulagsstofnun, Vegagerðinni, Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Skógræktinni og Veiðifélags Skorradalsvatns. Tekið hefur verið tillit til umsagna við framlagða tillögu breytingar aðalskipulags.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að tillaga breytingar aðalskipulags Skorradalshrepps 2010-2022 er varðar stefnumörkun um bátaskýli og bátaaðstöðu við Skorradalsvatn verði kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s. br. með opnum degi á skrifstofu sveitarfélagsins og enn fremur verði tillagan kynnt sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur enn fremur til við hreppsnefnd að tillagan verði auglýst í Morgunblaðinu og á heimasíðu sveitarfélagsins sbr. 1. mgr. 31. sömu laga, að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar sbr. 3. mgr. 30.gr. sömu laga.

Hreppsnefnd samþykkir að tillaga breytingar aðalskipulags Skorradalshrepps 2010-2022 er varðar stefnumörkun um bátaskýli og bátaaðstöðu við Skorradalsvatn verði kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s. br. með opnum degi á skrifstofu sveitarfélagsins og enn fremur verði tillagan kynnt sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga.
Hreppsnefnd samþykkir enn fremur að tillagan verði auglýst í Morgunblaðinu og á heimasíðu sveitarfélagsins sbr. 1. mgr. 31. sömu laga, að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar sbr. 3. mgr. 30.gr. sömu laga. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 21:10 

Til bakaPrenta