Til bakaPrenta
Hreppsnefnd - 182

Haldinn á Hvanneyri,
05.05.2023 og hófst hann kl. 17:00
Fundinn sátu: Pétur Davíðsson Hreppsnefndarmaður,
Jón E. Einarsson Hreppsnefndarmaður,
Guðný Elíasdóttir Hreppsnefndarmaður,
Óli Rúnar Ástþórsson Hreppsnefndarmaður,
Kristín Jónsdóttir Hreppsnefndarmaður,
Fundargerð ritaði: Pétur Davíðsson, hreppsnefndarmaður


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 2305001 - Ársreikningur Skorradalshrepps 2022
Lagður fram til fyrri umræðu.
Haraldur Örn Reynisson frá KPMG kom á fundinn og fór yfir ársreikninginn.
Hreppsnefnd sammála um að færa hluta skammtímakrafna sem langtímakröfur.
Samþykkt að vísa ársreikningnum til seinni umræðu.
 
Gestir
Haraldur Örn Reynisson, KPMG -
2. 2305002 - Erindi frá byggingarfulltrúa
TSV sf. segir upp verksamningi við Skorradalshrepp um störf sem byggingarfulltrúi.
Lagt fram. Uppsögnin gildir frá 1. apríl s.l. Oddvita falið að vinna að málinu.
3. 2303003 - Kaup Björgunarsveitarinnar Oks á nýjum jeppa
Mál frá fundi nr.179 þar sem Björgunarsveitin Ok óskaði eftir styrk vegna kaupa á nýjum jeppa.
Samþykkt að styrkja bílakaupin um 70.000 kr.
4. 2305003 - Erindi frá knattspyrnudeild Skallagríms
Knattspyrnudeild Skallagríms óskar eftir styrk í blaðið Skallinn með því að selja Skorradalshrepp auglýsingu.
Hreppsnefnd þakkar beiðnina, en sér ekki fært að kaupa auglýsingu í blaðinu.
5. 2305004 - Erindi vegna afþreyingarþjónustu í Skorradal
Erindi frá Ferðaþjónustufyrirtækinu Simply the West um afþreyingarþjónustu í Skorradal.

Hreppsnefnd getur hvorki hafnað eða samþykkt erindið, þar sem sveitarfélagið hefur ekki umráð yfir því landssvæði sem málið tekur til um. Fyrirspyrjanda bent á að hafa samband við landeigendur þess svæðis sem er rætt um í erindinu. Hreppsnefnd vill þó taka fram að ef einhverjar framkvæmdir eru fyrirhugaðar s.s landmótun eða annað þ.h. er skylt að slíkt fari til Skipulags- og byggingaryfirvalda sveitarfélagsins til afgreiðslu.
6. 2305005 - Erindi vegna efnistöku í Skorradal
Tryggvi Valur Sæmundsson óskar eftir viðbrögðum sveitarstjórnar vegna skorts á efnistökusvæðum í Skorradalshrepp.
Sveitarfélagið hefur ekki lögbundið hlutverk að útvega efnistökusvæði fyrir verktaka og íbúa en mun bregðast við um leið og óskir um efnistöku koma. Erindi vegna efnistöku skulu berast Skipulagsfulltrúa, sem leiðbeinir um næstu skref. Oddvita falið að svara erindinu.

KJ vék af fundi undir þessum lið.
Fundargerð
7. 2304003F - Skipulags- og byggingarnefnd - 172
Lögð fram fundargerð frá 25. apríl s.l.
Fundargerðin samþykkt í öllum 12 liðum. JEE vék af fundi afgreiðslu 12. liðar fundargerðinnar.
7.1. 2304014 - Forsendur starfsemi Andakílsárvirkjunar
Sókn lögmannsstofu var falið að kanna forsendur starfsemi Andakílsárvirkjunar hjá Orkustofnun. Sókn sendi erindi fyrir hönd sveitarfélagsins til Orkustofnunar þann 2. maí 2022. Minnisblað barst frá stofnuninni þann 22. mars 2023.
Minnisblað lagt fram og kynnt. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til að Sókn lögmannsstofu verði falið að fara yfir minnisblað Orkustofnunar og gera athugasemdir við það.
7.2. 2304005 - Gagnagrunnur um mengaðan jarðveg
Umhverfisstofnun hefur komið á fót gagnagrunni um mengaðan jarðveg sbr. reglugerð nr. 140/2020 um mengaðan jarðveg. Gagnagrunninn er hægt að nálgast á kortasjá Umhverfisstofnunar https://kortasja.ust.is/ . Samkvæmt kortasjá er enginn mengaður jarðvegur í Skorradalshreppi.
Erindi lagt fram og kynnt.
7.3. 2206021 - Skógrækt í Skorradal
Skógræktin óskaði eftir fundi með hreppsnefnd Skorradalshrepps. Fundur var haldinn þann 17. apríl 2023 á Hvanneyri. Skipulags- og byggingarnefnd ásamt skipulagsfulltrúa hreppsins sátu einnig fundinn.
Skógræktarstjóri fór yfir áherslupunkta skógræktarinnar varðandi áframhaldandi skógrækt í Skorradal eftir að Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi úrskurði sína, fyrr í vetur.
Ræddar voru um ýmsar hliðar á stöðu mála. Forsendur Skógræktarinnar og sýn sveitarfélagsins.
7.4. 2304006 - Umsögn um frumvarp til laga um land og skóg
Frumvarp til laga um land og skóg mál nr. 858/2023 var í samráðsgátt stjórnvalda https://www.althingi.is/altext/153/s/1332.html. Umsagnarfrestur var til 14. apríl sl.
Skipulag- og byggingarnefnd leggur til að send verði inn umsögn í samræmi við umræður á fundinum. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.
7.5. 2302031 - Indriðastaðir 25
Byggingarleyfisumsókn var grenndarkynnt sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br. frá 24. mars til 24. apríl 2023 þar sem ekkert deiliskipulag er í gildi. Ein athugasemd barst á grenndarkynningartíma er varðar lóðamörk.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að byggingarfulltrúa verði falið að veita byggingarleyfi í samræmi við lagfærða byggingarleyfisumsókn. Innsend athugasemd varðar stærð og afmörkun lóðar og hefur ekki áhrif á byggingaráform þar sem ljóst er að bygging mun standa að lágmarki 10 m frá lóðamörkum nágranna lóða. Farið er þess á leit við lóðarhafa Indriðastaða 25 og 32 að lóðarafmörkun verði lagfærð sbr. innsenda athugasemd.
7.6. 2304013 - Kynningarfundur um Skipulagsgátt fyrir sveitarfélög
Skipulagsstofnun hélt kynningarfund á Teams fyrir sveitarfélög. Fundurinn var ætlaður fyrirhuguðum notendum Skipulagsgáttarinnar, þ.e. starfsmönnum sveitarfélaga sem koma að gerð skipulagsáætlana og útgáfu framkvæmdaleyfa. Gáttin mun verða opnuð þann 1. maí nk. en frá 1. júní verða öll skipulagsmál, umhverfismat og framkvæmdaleyfi kynnt í gáttinni fyrir almenningi og hagsmunaaðilum.
Skipulagsfulltrúi, formaður skipulags- og byggingarnefndar og oddviti sátu fundinn. Málið kynnt fyrir nefndarmönnum.
7.7. 2103006 - Dagverðarnes, svæði 9, nýtt deiliskipulag
Innviðarráðuneytið fellst á undanþágu frá ákvæði d-liðar greinar 5.3.2.5 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er varðar fjarlægð þriggja byggingarreita frístundahúsa á lóðum nr. 300, 301 og 302 í Dagverðarnesi svæði 9.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að deiliskipulag verði sent Skipulagsstofnun til yfirferðar sbr. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
7.8. 2304012 - Mófellsstaðakot, Aðalskipulag - óveruleg breyting
Óskað er eftir breytingu aðalskipulags í landi Mófellsstaðakots. Lögð er fram óveruleg breyting sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 Breytingin felur í sér að heimilt verði að stunda frístundabúskap eða minniháttar atvinnustarfsemi ótengdri landbúnaði meðal annars með gistingu fyrir allt að 15 gesti. Það er mat nefndarinnar að tillagan sé óveruleg þar sem hún hefur ekki verulegar breytingar á landnotkun í för með sér eða sé líkleg til að hafa mikil áhrif á nágranna.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að samþykkja óverulega breytingu aðalskipulags sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að teknu tilliti til athugasemda nefndarinnar og skipulagsfulltrúa verði falið að senda rökstudda tillögu um breytinguna til Skipulagsstofnunar og auglýsa niðurstöðu hreppsnefndar.
Fundargerðir til kynningar
8. 2305006 - Fundargerðir nr. 920, 921, 922, 923 og 924 stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga
Lagðar fram til kynningar.
9. 2305007 - Fundargerð nr.180 hjá stjórn Heilbrigðiseftirlits Vesturlands.
Lögð fram
10. 2305008 - Fundargerð 15. fundar stjórnar Fjallsskilumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps.
Lögð fram
Skipulagsmál
11. 2103006 - Dagverðarnes, svæði 9, nýtt deiliskipulag
Innviðarráðuneytið fellst á undanþágu frá ákvæði d-liðar greinar 5.3.2.5 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er varðar fjarlægð þriggja byggingarreita frístundahúsa á lóðum nr. 300, 301 og 302 í Dagverðarnesi svæði 9. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að deiliskipulag verði sent Skipulagsstofnun til yfirferðar sbr. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Hreppsnefnd samþykkir að deiliskipulag verði sent Skipulagsstofnun til yfirferðar sbr. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.
12. 2304012 - Mófellsstaðakot, Aðalskipulag - óveruleg breyting
Óskað er eftir breytingu aðalskipulags í landi Mófellsstaðakots. Lögð er fram óveruleg breyting sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 Breytingin felur í sér að heimilt verði að stunda frístundabúskap eða minniháttar atvinnustarfsemi ótengdri landbúnaði meðal annars með gistingu fyrir allt að 15 gesti. Það er mat nefndarinnar að tillagan sé óveruleg þar sem hún hefur ekki verulegar breytingar á landnotkun í för með sér eða sé líkleg til að hafa mikil áhrif á nágranna. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að samþykkja óverulega breytingu aðalskipulags sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að teknu tilliti til athugasemda nefndarinnar og skipulagsfulltrúa verði falið að senda rökstudda tillögu um breytinguna til Skipulagsstofnunar og auglýsa niðurstöðu hreppsnefndar.
Hreppsnefnd samþykkir óverulega breytingu aðalskipulags sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að teknu tilliti til athugasemda skipulags- og byggingarnefndar. Skipulagsfulltrúa verði falið að senda rökstudda tillögu um breytinguna til Skipulagsstofnunar og auglýsa niðurstöðu hreppsnefndar.

JEE vék af fundi undir þessum lið.
Byggingarleyfismál
13. 2302031 - Indriðastaðir 25
Byggingarleyfisumsókn var grenndarkynnt sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br. frá 24. mars til 24. apríl 2023 þar sem ekkert deiliskipulag er í gildi. Ein athugasemd barst á grenndarkynningartíma er varðar lóðamörk. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að byggingarfulltrúa verði falið að veita byggingarleyfi í samræmi við lagfærða byggingarleyfisumsókn. Innsend athugasemd varðar stærð og afmörkun lóðar og hefur ekki áhrif á byggingaráform þar sem ljóst er að bygging mun standa að lágmarki 10 m frá lóðamörkum nágranna lóða. Farið er þess á leit við lóðarhafa Indriðastaða 25 og 32 að lóðarafmörkun verði lagfærð sbr. innsenda athugasemd.
Hreppsnefnd samþykkir að byggingarfulltrúa verði falið að veita byggingarleyfi í samræmi við lagfærða byggingarleyfisumsókn. Farið er þess á leit við lóðarhafa Indriðastaða 25 og 32 að lóðarafmörkun verði lagfærð sbr. innsenda athugasemd.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:00 

Til bakaPrenta