Til bakaPrenta
Hreppsnefnd - 178

Haldinn á Hvanneyri,
15.02.2023 og hófst hann kl. 17:00
Fundinn sátu: Pétur Davíðsson Hreppsnefndarmaður,
Jón E. Einarsson Hreppsnefndarmaður,
Guðný Elíasdóttir Hreppsnefndarmaður,
Óli Rúnar Ástþórsson Hreppsnefndarmaður,
Kristín Jónsdóttir Hreppsnefndarmaður,
Fundargerð ritaði: Pétur Davíðsson, hreppsnefndarmaður


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 2206006 - Samþykktir sveitarfélagsins.
Lagðar fram til seinni umræðu.
Samþykktirnar samþykktar og oddvita falið að senda þær til Innviðaráðuneytisins.
2. 2206017 - Kosning endurskoðanda sveitarfélagsins til eins árs.
Farið yfir þau 3 tilboð sem bárust í endurskoðun á ársreikningi sveitarfélagsins.
Oddviti leggur til að gengi verði að tilboði KPMG þar sem þeir reyndust lægstir.
3. 2302018 - Uppgjör 2022 vegna þjónustu Borgarbyggðar
Oddviti fer yfir reikninga Borgarbyggðar vegna ársins 2022.
Lagt fram.
4. 1706004 - Birkimói 2, 4 og 6
Lóð nr. 4 í Birkimóa var skilað inn og er því laus.
Samþykkt að auglýsa lóðina Birkimóa 4 til leigu. Oddvita falið að vinna málið áfram.
5. 2302023 - Starfslýsing oddvita
Farið yfir starfslýsingu á starfi oddvita.
Starfslýsing samþykkt.
6. 2302024 - Verkefnalisti sveitarfélagsins
Farið yfir verkefnalista sveitarfélagsins sem ekki hefur fallið undir starf oddvita.
Farið yfir listann, frestað til næsta fundar.
7. 2302010 - Erindi frá stjórn Framdalsfélagsins.
Lagt fram.
Oddvita falið að ræða við stjórn Framdalsfélagsins.
8. 2302013 - Aðgengisfulltrúi sveitarfélagsins
Öryrkjabandalag Íslands óskar eftir tilnefningu á Aðgengisfulltrúa sveitarfélagsins.
Samþykkt að tilnefna Kristínu Jónsdóttir. Jón E. Einarsson er til vara.
9. 2302012 - Fulltrúi í vatnasvæðanefnd Umhverfisstofnunar
Umhverfisstofnun sendi bréf til sveitarfélagsins vegna tilnefningar í vatnasvæðanefnd sem starfar vegna framkvæmdar laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og 6. gr. reglugerðar 535/2011 um stjórn vatnamála.
Samþykkt að tilnefna Pétur Davíðsson í vatnasvæðanefnd. Jón E. Einarsson til vara.
10. 2302011 - Samstarf slökkviliða á Vesturlandi
Erindi frá SSV þar sem óskað er eftir því að Borgarbyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur og Skorradalshreppur skipi sameiginlega 1 fulltrúa í vinnuhópinn.
Hreppsnefnd leggur til að fulltrúinn komi frá Borgarbyggð. Samþykkt að tilnefna Lilju Björg Ágústsdóttir í nefndina. Oddvita falið vinna málið áfram í samræmi við umræður á fundinum.
11. 2302014 - Tilboð í prentbúnað fyrir sveitarfélagið
Lagt fram tilboð frá Kjaran ehf. vegna kaupa á nýjum prentbúnaði.
Oddvita falið að vinna málið áfram.
12. 2302015 - Minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga vegna ágangs búfjár.
Lagt fram.
13. 2302017 - Orlofsnefnd húsmæðra í Mýra og Borgarfjarðarsýslu
Orlofsnefnd Mýra-og Borgarfjarðarsýslu leitar eftir fjárhagsstuðningi fyrir orlofsferðina 2023.
Samþykkt.
14. 2302016 - Þjónusta við íbúa sveitarfélagsins.
Lagt fram fyrirspurn frá Þórhildi Ýr Jóhannesdóttur um þjónustu í sveitarfélaginu þegar litið er til niðurgreiðslu fyrir börn, öryrkja og eldri borgara.
Samþykkt að íbúar í Skorradalshreppi fái sambærilega niðurgreiðslu, eins og tíðkast í Borgarbyggð.
15. 2302019 - Gjaldskrá fyrir sorphirðu og eyðingu í Skorradalshrepp
Lögð fram til fyrri umræðu gjaldskrá sorphirðu og eyðingu.
Samþykkt að vísa gjaldskrá til seinni umræðu.
16. 2302020 - Gjaldskrá fyrir rotþróarhreinsun í sveitarfélaginu
Rætt um gjaldskrá fyrir rotþróarhreinsun í sveitarfélaginu.
Samþykkt að vísa gjaldskránni til seinni umræðu.
17. 1811001 - Persónufulltrúamál sveitarfélagins.
Tekið fyrir bréf frá Dattaca Labs vegna fyrirhugaðs samkomulags um sameiginlega ábyrgð við SÍS.
Lagt fram, athugasemdir Dattaca Labs samþykktar.
18. 2302027 - Boðun á Landsþing Samband íslenskra sveitarfélaga nr. XXXVIII
Landþingið verður haldið 31. mars n.k.
Fundargerðir til staðfestingar
21. 2302003F - Skipulags- og byggingarnefnd - 170
Lögð fram fram fundargerð frá í gær 14. janúar s.l.
Fundargerðin samþykkt í öllum 5. liðum. GE vék af fundi undir afgreiðslu 5. liðar fundargerðinnar.
21.1. 2302001F - Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa - 69
21.2. 2211015 - Dagverðarnes 72a, Umsókn um byggingarleyfi
Málinu var vísað til skipulags- og byggingarnefndar af 69. afgreiðslufundi byggingarfulltrúa sem haldinn var þann 1. febrúar 2023. Í gildi er deiliskipulag lóða 70-84, á svæði 5. Á Dagverðarnesi 72a stendur 64 fm frístundahús, en einungis er heimilt að reisa eitt hús sbr. gildandi skilmálum deiliskipulags.
Skipulags- og byggingarnefnd hafnar byggingarleyfisumsókn þar sem hún samræmist ekki gildandi deiliskipulagi.
21.3. 2301006 - Fitjahlíð 67B, Umsókn um byggingareimild
Málinu var vísað til skipulags- og byggingarnefndar af 69. afgreiðslufundi byggingarfulltrúa sem haldinn var 1. febrúar 2023. Ekkert deiliskipulag er í gildi í Fitjahlíð. Á lóð Fitjahlíðar 67B er engin bygging. Óskað er efir byggingarleyfi fyrir 58,5 m2 frístundahúsi og 16,6 m2 vinnustofu. Samanlagt byggingarmagn á lóð er 75,1 m2. Lóðin er 2.642 m2 að stærð. Byggingarleyfisumsókn samræmist stefnu aðalskipulags um nýtingarhlutfall sem er 0.05.
Skipulag- og byggingarnefnd samþykkir að byggingarleyfisumsókn verði grenndarkynnt fyrir Fitjahlíð 67, 67A, 70, 72 og landeigendum Fitja sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um að uppfærð gögn berist. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.
21.4. 2103006 - Dagverðarnes, svæði 9, nýtt deiliskipulag
Röksemdafærsla hönnuðar liggur fyrir:
1.Vegagerðin gerði engar athugasemdir við útfærsluna í sinni umsögn um útfærsluna.
2.Það eru fjöldamörg fordæmi fyrir sambærilegri útfærslu, nálægð við veg, annarsstaðar í dalnum.
3.Í gildu aðalskipulagi er gert ráð fyrir að svæði fyrir frístundabyggð nái alveg niður að vegi og eru stærðarafmarkanir og fjöldi lóða í aðalskipulagsbreytingu sem gerð var 2021 þannig að ekki er hægt að uppfylla allar kvaðir þar nema að nýta reitina í samræmi við afmörkun.
4.Hámarkshraði á veginum er 60 km en ekki 90 km
5.Svæðið er staðsett í frekar brattri brekku þar sem er mikill birkigróður og því mun húsið á neðstu lóðinni standa amk. 5 metrum hærra en vegurinn og lóðir nr. 301 og 302 minnst 10 metrum hærra en vegurinn sem minnkar öll áhrif sem umferð um veginn getur haft.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að gera rökin að sínum og skipulagsfulltrúa verði falið að koma þeim og uppfærðri skipulagsáætlun til ráðuneytisins og Skipulagsstofnunar.
21.5. 1911001 - Mófellsstaðir, framkvæmdaleyfi efnistöku í Kaldá
Borist hefur erindi frá Mófellsstaðabúinu ehf. þar sem upplýst er að efnistaka hafi ekki farið fram síðan sumarið 2021. Teknir hafa verið samtals 900 m3 frá því að framkvæmdaleyfi var gefið út þann 29.9.2020. Óskað er eftir að sveitarfélagið felli framkvæmdaleyfi úr gildi á grundvelli 2. mgr. 14. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 þar sem segir að leyfisveitandi geti fellt framkvæmdaleyfi úr gildi ef framkvæmdaleyfisskyld framkvæmd stöðvast í eitt ár.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að framkvæmdaleyfi verði fellt úr gildi sbr. 2.mgr. 14. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012.
Fundargerðir til kynningar
19. 2302021 - Fundargerð nr. 916, 917 og 918 Í stjórn Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Lagðar fram
20. 2302022 - Fundargerðir Faxaflóahafna sf. nr.224-227
Lagðar fram.
Skipulagsmál
22. 2103006 - Dagverðarnes, svæði 9, nýtt deiliskipulag
Umsögn Skipulagsstofnunar liggur fyrir er varðar beiðni um undanþágu frá ákvæðum skipulagsreglugerðar er varðar fjarlægð bygginga frá Skorradalsvegi (508). Skipulagsstofnun telur rök fyrir veitingu undanþágunnar feli ekki í sér sérstakar ástæður sem réttlæta það að vikið verði frá fjarlægðarmörkum d-liðar í gr. 5.3.2.5 í skipulagsreglugerð. Skipulagsstofnun metur það svo að ekki séu fyrir hendi forsendur til að veita umsögn um undanþágubeiðnina og skýra þurfi nánar hvaða sérstöku landfræðilegu aðstæður eða ástæður eigi við í þessum afmörkuðu tilvikum. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til á 169. fundi sínum að málinu verði frestað og haft verði samband við hönnuð svæðisins til að fá frekari röksemdarfærslu fyrir undanþágu frá ákvæðum gr. 5.3.2.5 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.
Röksemdafærsla hönnuðar liggur fyrir:
1.Vegagerðin gerði engar athugasemdir við útfærsluna í sinni umsögn um útfærsluna.
2.Það eru fjöldamörg fordæmi fyrir sambærilegri útfærslu, nálægð við veg, annarsstaðar í dalnum.
3.Í gildu aðalskipulagi er gert ráð fyrir að svæði fyrir frístundabyggð nái alveg niður að vegi og eru stærðarafmarkanir og fjöldi lóða í aðalskipulagsbreytingu sem gerð var 2021 þannig að ekki er hægt að uppfylla allar kvaðir þar nema að nýta reitina í samræmi við afmörkun.
4.Hámarkshraði á veginum er 60 km en ekki 90 km
5.Svæðið er staðsett í frekar brattri brekku þar sem er mikill birkigróður og því mun húsið á neðstu lóðinni standa amk. 5 metrum hærra en vegurinn og lóðir nr. 301 og 302 minnst 10 metrum hærra en vegurinn sem minnkar öll áhrif sem umferð um veginn getur haft.
Skipulags- og byggingarnefnd lagði til á 170. fundi sínum að hreppsnefnd gerði rökin að sínum og skipulagsfulltrúa verði falið að koma þeim og uppfærðri skipulagsáætlun til ráðuneytisins og Skipulagsstofnunar.

Hreppsnefnd samþykkir að gera rökin að sínum sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulagsfulltrúa verði falið að koma þeim og uppfærðri skipulagsáætlun til ráðuneytisins og Skipulagsstofnunar.
Framkvæmdarleyfi
23. 1911001 - Mófellsstaðir, framkvæmdaleyfi efnistöku í Kaldá
Borist hefur erindi frá Mófellsstaðabúinu ehf. þar sem upplýst er að efnistaka hafi ekki farið fram síðan sumarið 2021. Teknir hafa verið samtals 900 m3 frá því að framkvæmdaleyfi var gefið út þann 29.9.2020. Óskað er eftir að sveitarfélagið felli framkvæmdaleyfi úr gildi á grundvelli 2. mgr. 14. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 þar sem segir að leyfisveitandi geti fellt framkvæmdaleyfi úr gildi ef framkvæmdaleyfisskyld framkvæmd stöðvast í eitt ár. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að framkvæmdaleyfi verði fellt úr gildi sbr. 2.mgr. 14. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012.
Hreppsnefnd samþykkir að framkvæmdaleyfi verði fellt úr gildi sbr. 2.mgr. 14. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012.

GE vék af fundi við afgreiðslu málsins.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:40 

Til bakaPrenta