Til bakaPrenta
Skipulags- og byggingarnefnd - 176

Haldinn á Hvanneyri,
28.11.2023 og hófst hann kl. 13:00
Fundinn sátu: Pétur Davíðsson Formaður,
Ástríður Guðmundsdóttir Aðalmaður,
Ingólfur Steinar Margeirsson Varaformaður,
Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir Ritari.
Fundargerð ritaði: Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir, skipulagsfulltrúi


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 2309014 - Þinglýst jarðamerki og sveitarfélagamörk
Á 174. fundi nefndarinnar voru m.a. þinglýst jarðamerki á milli Syðstu-Fossa og Efri Hrepps lögð fram og kynnt og engar athugasemdir gerðar. Umrædd jarðamerki eru sveitarfélagamörk á milli Skorradalshrepps og Borgarbyggðar. Borist hefur úrskurður frá Sýslumanni á Vesturlandi varðandi þinglýsingu umrædds skjals nr. 442-M-000340/2023 þar sem það er fellt úr gildi. Umrætt skjal er vísað frá þinglýsingu á grundvelli lokamálsliðar 2. mgr. 7. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til að erindi verði sent á Sýslumanninn á Vesturlandi og enn fremur verði óskað eftir fundi með embættinu. Skipulagsfulltrúa og lögmanni sveitarfélagsins verði falið að gæta hagsmuna sveitarfélagsins.
2. 2309003 - Jarðvegsstífla við inntakslón Andakílsárvirkjunar, framkvæmdaleyfisumsókn
Við vinnslu málsins hafa komið fram ýmsar upplýsingar sem þarf að kanna frekar.
Í ljósi stöðu mála og framkominna upplýsinga er byggingarfulltrúa falið að kanna stöðu og heimildir mannvirkja við lón Andakílsárvirkjunar og ósa Skorradalsvatns.
Skipulagsmál
3. 2306003 - Endurskoðun stefnumörkunar skógræktar, breyting aðalskipulags
Farið yfir stöðu málsins.
Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.
Framkvæmdarleyfi
4. 2206012 - Stóra Drageyri, óleyfisframkvæmd
Greinargerð er varðar umfang og leiðir til úrbóta vegna óleyfisframkvæmda í landi Stóru Drageyrar lögð fram og kynnt. Minnisblað lögmanns sveitarfélagsins lagt fram.
Vísað er til fyrirætlana skipulagsfulltrúa að krefjast úrbóta á óleyfisframkvæmdum á vegum Skógræktarinnar í landi Stóru Drageyrar. Fyrir liggur álit um mögulegar leiðir til að færa landið til fyrra horfs og/eða skapa aðstæður til þróunar í þá átt. Lagt er til að hreppsnefnd taki til umfjöllunar um að ákveða dagsektir að fjárhæð kr. 50.000,-, sem muni falla á Skógræktina hafi úrbætur ekki farið fram fyrir 1. júlí 2024. Jafnframt verði oddvita sveitarfélagsins falið að láta sveitarfélagið vinna umræddar úrbætur á kostnað Skógræktarinnar, eftir að liðnir eru 30 dagar frá 1. júlí 2024, sbr. 2. mgr. 54. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skógræktinni verði veittur andmælaréttur áður en ákvörðun verður tekin.
Greinargerð - Skorradalur (08.11.23).pdf
5. 2206020 - Bakkakot, óleyfisframkvæmd
Greinargerð er varðar umfang og leiðir til úrbóta vegna óleyfisframkvæmda í landi Bakkakots lögð fram og kynnt. Minnisblað lögmanns sveitarfélagsins lagt fram.
Vísað er til fyrirætlana skipulagsfulltrúa að krefjast úrbóta á óleyfisframkvæmdum á vegum Skógræktarinnar í landi Bakkakots. Fyrir liggur álit um mögulegar leiðir til að færa landið til fyrra horfs og/eða skapa aðstæður til þróunar í þá átt. Lagt er til að hreppsnefnd taki til umfjöllunar um að ákveða dagsektir að fjárhæð kr. 50.000,-, sem muni falla á Skógræktina hafi úrbætur ekki farið fram fyrir 1. júlí 2024. Jafnframt verði oddvita sveitarfélagsins falið að láta sveitarfélagið vinna umræddar úrbætur á kostnað Skógræktarinnar, eftir að liðnir eru 30 dagar frá 1. júlí 2024, sbr. 2. mgr. 54. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skógræktinni verði veittur andmælaréttur áður en ákvörðun verður tekin.
Greinargerð - Skorradalur (08.11.23).pdf
6. 2309003 - Jarðvegsstífla við inntakslón Andakílsárvirkjunar, framkvæmdaleyfisumsókn
Málinu var vísað frá á 174. fundi nefndarinnar þann 19.9.2023 á grundvelli þess að fyrirliggjandi gögn eru ekki fullnægjandi og að virkjanaleyfi liggur ekki fyrir. Erindi hefur borist frá ON þar sem krafist er að málið verði tekið til afgreiðslu.
Fyrir fundinum liggur samantekt skipulagsfulltrúa á gögnum sem vantar og atriðum sem talin eru þess eðlis að umsókn fullnægi ekki 7. gr. reglugerðar 772/2012 um framkvæmdaleyfi.
Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að gefa umsækjanda kost á að afla þeirra gagna sem þar er rætt um, eða leggja fram rökstuðning fyrir þeirri skoðun að ekki sé þörf á að afla þeirra, sé það skoðun umsækjanda. Að því gerðu verði málið tekið fyrir að nýju af nefndinni og ákvörðun tekin.
Minnisblað skipulagsfulltrúa 20231128.pdf
Minnisblað - virkjunarleyfi.pdf
7. 2311002 - Vatnsveitufélag frístundalóðaeigenda Indriðastaðalands, fyrirspurn
Vatnsveitufélag frístundalóðaeigenda Indriðastaða leggur fram fyrirspurn um hvort að framkvæmd sem Vatnsveitufélagið hyggst fara í til að auka vatnsöflun á vatnstökusvæði félagsins ofan Hrísáss í landi Indriðastaða sé framkvæmdaleyfisskyld.
Það er mat skipulags- og byggingarnefndar miðað við framlögð gögn að framkvæmd sé framkvæmdaleyfisskyld sbr. 5. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi 772/2012. Gögn framkvæmdaleyfisumsóknar skulu vera í samræmi við 7. gr. sömu reglugerðar og samþykki landeiganda skal liggja fyrir.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 15:45 

Til bakaPrenta