Hreppsnefndarfundur nr.179

Skorradalshreppur

Hreppsnefnd Skorradalshrepps
Fundur nr. 179

Miðvikudaginn 15. mars 2023 kl.20:00, hélt hreppsnefnd Skorradalshrepps fund á
Hvanneyri. Þessir sátu fundinn: Pétur Davíðsson, Jón E. Einarsson, Guðný Elíasdóttir, Óli Rúnar Ástþórsson og Kristín Jónsdóttir.
Fundargerð ritaði: Pétur Davíðsson, hreppsnefndarmaður.

Þetta gerðist:
Almenn mál

1.   Gjaldskrá fyrir rotþróahreinsun í sveitarfélaginu    – Mál nr. 2302020
Lögð fram til seinni umræðu. Gjaldskráin samþykkt og oddvita falið að undirrita
gjaldskrána og birta í B-deild stjórnartíðinda.

2.   Gjaldskrá fyrir sorphirðu og eyðingu í Skorradalshreppi    – Mál nr. 2302019
Lögð fram gjaldskrá til fyrri umræðu.
Lögð fram til seinni umræðu. Gjaldskráin samþykkt og oddvita falið að undirrita
gjaldskrána og birta í B-deild stjórnartíðinda.

3.   Kaup Björgunarsveitarinnar Oks á nýjum jeppa    – Mál nr. 2303003
Óskað er eftir styrk vegna kaupa á nýjum jeppa.
Afgreiðslu frestað og oddvita falið undirbúa málið fyrir næsta fund.

4.   Umsögn um rekstrarleyfi gististaða    – Mál nr. 2303004
Sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar eftir umsögn um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II í Mófellsstaðakoti.
Málinu frestað og varaoddvita falið óska eftir fresti á að skila umsögn hjá sýslumanni.
JEE vék af fundi við afgreiðslu málsins.

5.   Hámarkshraðabreytingar í umdæmi lögreglunnar á Vesturlandi    – Mál nr.2303005
Tekin hefur verið ákvörðun um að lækka hámarkshraðann á vegi 520-02 sem liggur í sunnanverðum Skorradal, nánar tiltekið í gegnum hverfið á Indriðastöðum. Verður hámarkshraðinn settur niður í 60 km/klst.
Lagt fram.

6.   Erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps.    – Mál nr. 2303006
Lagt fram erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis. Óskað eftir umsögn um „Samþykkt fyrir stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar,
Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps.
Hreppsnefnd samþykkir reglur um stjórn fjallaskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps. Einnig mælir hreppsnefndin með því að nefndin fái sér kennitölu.

7.   Erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps. .    – Mál nr. 2303011
Óskað er heimildar sveitarstjórna til að breyta og hefja endurskoðun á fjallskilasamþykkt nr. 683/2015 m.s.br.
Samþykkt að heimila stjórn fjallskilaumdæmisins að breyta og/eða hefja endurskoðun á fjallskilasamþykkt.

8.   Safnaklasi Vesturlands    – Mál nr. 2303009
Lagt fram erindi um stofnun safnaklasa Vesturlands. Oddviti leggur til að taka þátt í stofnun safnaklasa Vesturlands.
Samþykkt.

9.   Persónufulltrúamál sveitarfélagins.    – Mál nr. 1811001
Oddviti fór yfir samning vegna persónufulltrúa sveitarfélagsins.
Oddvita falið að skoða mál og verkefni persónufulltrúa og jafnframt heimilað að segja upp samningi við Dattaca Labs Iceland ehf.

10.  Erindi frá oddviti    – Mál nr. 2209014
Áfram farið yfir samninga við byggingar- og skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins.

Almenn mál – umsagnir og vísanir

11. Gagngerar breytingar á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga    – Mál nr.2303010
Innviðaráðuneytið vekur athygli á því að í samráðsgátt stjórnvalda eru gagngerar breytingar á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Breytingarnar miða að því að bæta gæði jöfnunar og einfalda útreikninga og skipulag sjóðsins.
Oddvita falið að senda inn umsögn um breytingarnar.

Fundargerðir til staðfestingar

12.  Skipulags- og byggingarnefnd – 171    – Mál nr. 2303001F
Lögð fram fundargerð frá 9. mars s.l.
Fundargerðin samþykkt í öllum 10 liðum. GE vék af fundi undir afgreiðslu 4.liðar fundargerðinnar.
12.1   2303002F – Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa – 70
12.2   2302031 – Indriðastaðir 2512.3   2210003 – Fyrirspurn um áform um endurskoðun aðalskipulags
12.4   1911001 – Mófellsstaðir, framkvæmdaleyfi efnistöku í Kaldá
12.5   2206012 – Stóra Drageyri, óleyfisframkvæmd
12.6   2206020 – Bakkakot, óleyfisframkvæmd
12.7   2208005 – Stálpastaðir, óleyfisframkvæmd
12.8   2207011 – Mat á umhverfisáhrifum – Kynningartími matsáætlunar – Brekka, vindorkugarður í Hvalfjarðarsveit
12.9   2208006 – Kæra 86/2022 vegna skógræktar á Stóru Drageyri
12.10   2208007 – Kæra 87/2022 vegna skógræktar í Bakkakoti

Fundargerðir til kynningar

13.   Fundargerð 14. fundar stjórnar fjallskilaumdæmis    – Mál nr. 2303007
Lögð fram

14. Fundargerð nr. 919 í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga    – Mál nr. 2303008
Lögð fram

Skipulagsmál

15.   Fyrirspurn um áform um endurskoðun aðalskipulags    – Mál nr. 2210003
Hreppsnefnd á að taka afstöðu til þess hvort tilefni sé til þess að endurskoða stefnumörkun gildandi aðalskipulags. Samkvæmt ákvæðum skipulagslaga skal það að jafnaði gert innan tólf mánaða frá sveitarstjórnarkosningum og skal ákvörðunin tilkynnt Skipulagsstofnun. Farið var yfir stöðu aðalskipulags sveitarfélagsins.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að farið verði í endurskoðun aðalskipulags Skorradalshrepps i ljósi breyttra
aðstæðna í dalnum, er varðar meðal annars ferðaþjónustu, breyttra búhátta, efnistöku, annars iðnaðar og skógræktar.
Umræður urðu um stöðu aðalskipulagsins.
Hreppsnefnd frestar afgreiðslu og kynnir sér málið betur á milli funda.

Byggingarleyfismál

16.   Indriðastaðir 25    – Mál nr. 2302031
Málinu var vísað frá 70. afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Óskað er eftir heimild til að byggja frístundahús og geymslu, samanlögð stærð þeirra er 96,9 fm. Engin bygging er á lóðinni. Lóðin er 3100 fm að stærð. Byggingarmagn er innan marka nýtingarhlutfalls í aðalskipulagi sveitarfélagsins sem er 0,05.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að samþykkja að byggingarleyfisumsókn verði grenndarkynnt
fyrir Indriðastöðum 24, 26, 31, 32, 33, landeigendum og Vegagerðinni sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m. s.br. þegar uppfærð gögn liggja fyrir.

Hreppsnefnd samþykkir að byggingarleyfisumsókn verði grenndarkynnt fyrir Indriðastöðum 24, 26, 31, 32, 33, landeigendum og Vegagerðinni sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m. s.br. þegar uppfærð gögn liggja fyrir.
Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

Framkvæmdarleyfi

17.   Mófellsstaðir, framkvæmdaleyfi efnistöku í Kaldá    – Mál nr. 1911001
Óskað hefur verið eftir frá Mófellsstaðabúinu ehf. að framkvæmdaleyfi verði fellt úr gildi á svæði 8 sbr. aðalskipulagi sveitarfélagsins. Mófellsstaðabúið ehf. er framkvæmdaleyfishafi fyrir efnistöku á umræddu svæði, en félagið er að hætta rekstri. Teknir hafa verið samtals 2375 m3 frá því að framkvæmdaleyfi var gefið út þann 25.8.2020. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við hreppsnefnd að framkvæmdaleyfi dags. 25.8.2020 á svæði 8 sbr. aðalskipulagi verði fellt úr gildi.
Hreppsnefnd samþykkir að fresta niðurfellingu framkvæmdarleyfis til næsta fundar. JEE og PD falið að afla gagna.
GE vék af fundi við afgreiðslu málsins.

18.   Mófellsstaðir, framkvæmdaleyfi efnistöku í Kaldá    – Mál nr. 1911001
Lagt fram erindi frá eigendum Mófellsstaða dagsett 13. mars, varðandi framkvæmdaleyfa í Kaldá.
Hreppsnefnd samþykkir að fresta afgreiðslu erindisins til næsta fundar. JEE og PD falið að afla gagna og upplýsinga. JEE falið að svara spurningum erindins.
GE vék af fundi við afgreiðslu málsins.

Fleira ekki gert.
Fundi slitið kl. 00:45.