Tillaga að verndarsvæði í byggð fyrir framdalinn í Skorradal

Hreppsnefnd Skorradalshrepps samþykkti á 129. fundi sínum þann 20. febrúar 2019 að auglýsa tillögu að verndarsvæði í byggð fyrir framdalinn í Skorradal, sbr. 4. mgr. 5. gr. laga um verndarsvæði í byggð nr. 87/2015.
Í megin dráttum felur tillagan í sér að vernda svipmót búsetulandslags framdalsins auk þess að viðhalda þekkingu um fornar þjóðleiðir um svæðið.
Tillagan liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins að Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri, 311 Borgarnes og á heimasíðu sveitarfélagsins www.skorradalur.is frá 1. mars til og með 12. apríl 2019.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Athugsemdr eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eigi síðar en þann 12. apríl 2019. Skila skal athugasemdum á skrifstofu sveitarfélagsins að Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri, 311 Borgarnes eða á netfangið skipulag@skorradalur.is. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.