Tillaga nýs deiliskipulags í landi Dagerðarnes neðan veg svæði 5

Hreppsnefnd Skorradalshrepps samþykkti á 129. fundi sínum þann 20. febrúar 2019 að auglýsa fyrir almenningi og öðrum hagsmunaaðilum tillögu deiliskipulags fjögurra frístundalóða í landi Dagverðarness á svæði 5, sbr. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br.. Ekki er þörf á lýsingu skipulagsverkefnisins þar sem allar megin forsendur deiliskipulags liggja fyrir í Aðalskipulagi Skorradalshrepps 2010-2022.
Í
megin dráttum felur skipulagstillagan í sér 4 nýjar frístundalóðir, Dagverðarnes 58, 59, 60 og 61, á 2,7 ha svæði.
Tillagan liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins að Hvanneyrargötu 3 Hvanneyri, 311 Borgarnes og á heimasíðu sveitarfélagsins www.skorradalur.is frá 4. mars til og með 15. apríl 2019.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að koma með athugasemdir við tillöguna. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa eigi síðar en þann 15. apríl 2019. Skila skal athugasemdum á skrifstofu sveitarfélagsins að Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri, 311 Borgarnes eða á netfangið skipulag@skorradalur.is.

Tillaga nýs deiliskipulags

Í landi Dagverðarness á svæði 5, lóðir 58-61